O Firmie KalendariumRealizacjePrzetargiProduktKontakt
kalendarium firmy

01.04.1955 - Minister Rolnictwa powołuje Zarządzeniem Nr 44 Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Studniarskie

17.12.1956 - Zarządzenie Nr 305 Ministra Rolnictwa w sprawie zmiany nazwy przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Studniarskie staje się Przedsiębiorstwem Hydrogeologicznym Rolnictwa

22.03.1961 - Zarządzenie Nr 31 Ministra Rolnictwa w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Studniarskie.

22.03.1961 - Zarządzenie Nr 47 Ministra Rolnictwa w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "WODROL".

22.12.1972 - Uchwała nr 328 Rady Ministrów w sprawie organizacji gospodarki wodnej i melioracyjnej oraz utworzenia Centralnego Zjednoczenia Budownictwa Wodnego i Melioracji. "WODROL" wchodzi w skład Zjednoczenia.

23.03.1988 - Porozumienie między Ministrem Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej a Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przejęcia uprawnień i obowiązków organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego PZRwW "WODROL" w Pruszkowie

12.07.1991 - Zawiązanie spółki pracowniczej pod nazwą WODROL Pruszków SA, która w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego przejęła jego majątek.

20.10.1999 - Po dokonaniu wszystkich spłat i zobowiązań wobec Skarbu Państwa została przeniesiona aktem notarialnym własność przedsiębiorstwa wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu na Spółkę

01.04.2005 - Jubileusz 50 lat istnienia firmy

powrót

WODROL Pruszków SA 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 10
NIP: 534-000-09-29, REGON: 012072042 KRS: 0000092075
KONTA BANKOWE: ING BŚK S.A. nr 661050192410000022 15571767, BGŻ O/W-wa nr 51203000451110000000300760
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005 Copyright by KlimoK