O Firmie KalendariumRealizacjePrzetargiProduktKontakt
produkt

WODROL Pruszków S.A. jest firmą wykonawczą specjalizującą się w zewnętrznych robotach sanitarnych. Podstawowym zakresem działalności do końca lat 90 było wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowych wykonywanych w technologii HDPE, PVC oraz żeliwnych. Firma nigdy nie zaprzestała swej działalności, do której została powołana 50 lat temu. Wciąż realizowane są wiercenia studni głębinowych. WODROL Pruszków S.A. jako jedna z nielicznych w Polsce firm studniarskich stosuje metodę wiercenia z lewym obiegiem medium zapewniającym bardzo dużą prędkość wiercenia oraz znikome zanieczyszczenia strefy przyotworowej przekładające się na długą żywotność studni.

Zainicjowany w ostatnich latach proces dostosowywania krajowych standardów związanych z ochroną środowiska do wymogów UE przyniósł w efekcie znaczący wzrost nakładów finansowych na działania związane z uporządkowaniem gospodarki ściekowej. Wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju działalność spowodował przeniesienie działań w kierunku wykonawstwa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnych w układzie grawitacyjnym, grawitacyjno-tłocznym i grawitacyjno-podciśnieniowym oraz wszelkich obiektów i budowli temu towarzyszących takich jak podziemne przepompownie ścieków czy stacje pomp próżniowych.

WODROL Pruszków S.A. zajmuje się również wykonawstwem stacji uzdatniania wody, zbiorników wody czystej, punktów poboru wody oligoceńskiej oraz obsługą i eksploatacją istniejących obiektów zapewniając kompleksową obsługę począwszy od wydobycia wody poprzez jej uzdatnianie a skończywszy na dostawie do odbiorców.

WODROL Pruszków S.A. realizuje głownie duże projekty, pozyskiwane w oparciu o przetargi publiczne, gdzie Inwestorami są przeważnie Urzędy Miast i Gmin, jednak firma kładzie duży nacisk na pozyskiwanie zleceń od indywidualnych Inwestorów, o czym świadczy wzrost udział w przychodzie z tego typu robót z ok. 2 do ponad 4%. Dla tego sektora naszych klientów świadczone są usługi w postaci wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, często połączonych z robotami drogowymi, budowie przydomowych pompowni ścieków oraz doradztwie i udzielaniu informacji z branży.

powrót

WODROL Pruszków SA 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 10
NIP: 534-000-09-29, REGON: 012072042 KRS: 0000092075
KONTA BANKOWE: ING BŚK S.A. nr 661050192410000022 15571767, BGŻ O/W-wa nr 51203000451110000000300760
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005 Copyright by KlimoK