O Firmie KalendariumRealizacjePrzetargiProduktKontakt
kontakt

Dane teleadresowe:
WODROL Pruszków S.A.
ul. Stefana Bryły 10
05-800 Pruszków

W zwi±zku z likwidacj± naszej spółki wszystkie telefony stacjonarne s± zlikwidowane. Kontakt do Spółki drog± e-mailow±: biuro@wodrol.com lub tel. kom. 694 404 950 - Likwidator Spółki M.Mateńko.

e-mail: biuro@wodrol.com
www: http://www. wodrol.com

Likwidator: mgr inż. Mieczysław Mateńko

WODROL Pruszków SA 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 10
NIP: 534-000-09-29, REGON: 012072042 KRS: 0000092075
KONTA BANKOWE: ING B¦K S.A. nr 661050192410000022 15571767, BGŻ O/W-wa nr 51203000451110000000300760
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005 Copyright by KlimoK